infoinfo@vakantiehuisjedemerel.nl

Het huisje heeft een nieuwe eigenaar gekregen

De verhuur gaat nu via de link Natuurhuisje.nlNatuurhuisje

We willen iedereen die een of meerdere malen ons huisje geboekt hebben
hartelijk bedanken en alle goeds toewensen.
Hartelijke groet van
Tjeerd en Marja Terpstra